2013 SEÇİL EREL / Alan Üzerine Notlar


“ALAN/TERRITORY”

“Home is always the impossible subject, multilayered and maddening.”

“Ev her zaman imkansız konudur, çok katmanlı ve çıldırtıcı.”
Paul Theroux

“Houses are built to live in, and not to look on: therefore let use be preferred before uniformity.”


“Evler içinde yaşamak için kurulur, bakmak için değil; o nedenle kulllanımı tekdüzeliğe tercih edelim
.”
Frnacis Bacon

Düşünce:

Günümüz ekonomik, toplumsal, kültürel sistem ve parametreleri  içinde “ev”in anlamı.
Kentsel dönüşüm ve yapı sanayisinin bireyin “ev” ile ilişkisini biçimlendiren ve dönüştüren etkileri.
Bireyin, toplumsal yaşamda “ev” aracılığıyla  kendi yaşamını kurgulaması.
Evin mimari değerleri ile bireyin kişisel değerlerinin ilişkisi.

İçerik:

Kendine ait alan,  mekan ve aidiyet, mekanın zamandaki geçiciliği, kutular, üst üste ve yan yana dizilmiş bloklar;
Ev’in (taşınmaz mülkün) parça parça oluşması, hayatlarımızla olan ilişkisi, taşınabilirliği (nakledilebilirliği), yaşanmışlığı;
Taşınmalar esnasında karşılaşılan bir yığın evrak işi, tadilat, kırma, döşeme, temizlik, derleme-toplama, ayrıştırma, paketleme, yerleştirme, katlama, saklama, depolama;

Teknik:

Birbirleri ile orantılı tuvaller üzerine yağlı boya.
Parlak ve zengin renk skalası.
Zeminde organik ve bağımsız bir boyama alanları üzerine binen çizgisel boya katmanları.

Bireyin Evleri:

Yaşanan evlerin planları.
Planların, resimlerin konstrüksiyonlarını oluşturması.
Koordinat sistemi ve haritalama mantığı (enlem-boylam) ilişkisi.
Birim, modüler yapı.
Mekanı bölmek (yıkmak, parçalamak).
Taşınmazın parça parça döşenmesi.

 1. “Rıfat Bey Sokak” : Bireyin doğduğu ev, 140x161cm.
 2.  “Dere apt” : Bireyin büyüdüğü ev, 180x207cm.
 3.  “Hayrullah Efendi Sokak” : Bireyin ilk atölyesi ve babasının büyüdüğü ev, 140x161cm.
 4. “Berkel Apt.” : Bireyin 2. Atölyesi, 140x161cm.
 5. “Latif Palas Apt.” : Birey’in 3. Atölyesi, 140x161cm.
 6. “İstasyon Cad.” : Bireyin evlendiği ev, 140x161cm.
 7. “Safa Sokak” : Bireyin çocuğunun doğduğu ev, 180x207cm.
 8. “Vedat Han 54” : Bireyin 4. Atölyesi, 140x161cm.
 9. “Kurgu Ev: Arsan Apt.” : Birey’in şimdiki evi.
  Taşınmaz mülkü sergi mekanına kurmak.
  55 parça tuvalden oluşan resim yerleştirmesi. Dizi.
  Toplam boyut:299cm.x600cm.
  (23X20cm. 21 adet, 46X40cm. 19 adet, 69X60cm. 5 adet, 92X80cm. 6 adet,138X120cm. 4 adet)

Sergi: Alan-Territory
İnsanın kendisi, varlığının anlamı. 
Matematiksel (analitik) ve sezgisel gerçeklik ilişkisi.
Bir araya gelme hali, bütünün parçanabilmesi, taşınmazın taşınabilme ihtimali.
Ait olmak, sahip olmak.
Parçalanmak, parçalamak,  parça parça olmak
Üretim. Değişim. Geri dönüşüm ve yeniden üretim.

Ev (Arsan Apt.), Kasım 2013